1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje siędo ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawąo ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawąo świadczeniu usług drogąelektronicznąz dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodęna ich przetwarzanie przezSprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Regulaminie, który znajduje się w zakładce Informacje